Om

Strongnets styrelse

Från vänster:

David, Bengt, Emma, Britt-Louise och Kent