Årsmötet hölls torsdagen den 25 juni i Holken. Protokollet kommer snart på denna sida.

VIKTIG INFORMATION!

P.g.a. hotet från CORONA-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman till någon gång i juni månad.
Om hotet kvarstår då får vi ta reda på vad som gäller – ett fysiskt möte, någon form av digitalt möte eller annan lösning.

Var försiktiga alla så att vi kommer hyfsat oskadda igenom den här pandemin. Vi har goda förutsättningar tack vara att vi är glesbygd. Men det innebär också längre transport OM vi behöver mer avancerad hjälp. Kronoberg har på bara några dagar gått från att vara tredje region med lägst frekvens sett till folkmängden till att bara vara femte. Av grannregionerna är det bara Östergötland som har fler fall sett till folkmängden.

Jul- & nyårshälsning från styrelsen

Under året har vi markerat att Strongnet Ek. För. funnits till i 10 år. Det syns på pennan vi tagit fram samt på tårtan vi smakade på årsstämman i april.
I övrigt har föreningen jobbat dels med ett stort åtagande åt Tingsryds kommun via Wexnet AB att ansluta pumpstationer inom vårt område, dels parallellt att ansluta strökunder nära stamnätet. Nya kunder blir ju möjligt genom att vi får ut de nödvändiga proffsen enbart då det lönar sig för dem att lägga en eller två dagar i vårt område. Vi styr inte över dessa tyvärr. Anledningen är fiberrusch över hela landet för att nå lokala, regionala och statliga mål om snabbt bredband till nästan alla hushåll.
 
Årsstämman 2020 kommer att hållas söndagen den 26 april i Holken Yxnanäs. Vi startar som vanligt med fika och samvaro från klockan 16.30 och programmet startar kl 17.00.
 
Vår ambition är att fortsätta ägandet och kontrollen över Strongnet samt ansluta nya kunder. För att detta ska vara möjligt även framöver, blir vi glada om flera vill hjälpa till i föreningsarbetet.
 
Lucia har redan kommit och vi i styrelsen vill önska både medlemmar, kunder och samarbetspartners fridfulla helger och en god start på skottåret 2020!
 
 
 
Britt-Louise Berndtsson, kassör, vice ordf
Strongnet Ek. För. ”Fulla rör – fulla hus!”
Strånganäs Lindkullen
362 98 Älmeboda
Mobil 073-844 92 16
e-post blbstrong@yahoo.se
www.strongnet.se
Organisationsnr 769620-6460

 

Årsstämma 2019

Söndagen den 28 april i Holken Yxnanäs. Vi startar med fika kl 16.30 och förhandlingar kl 17.00. Kom och gör din röst hörd.

Nyårshälsning från Strongnet

2018 är nästan slut och det är dags att summera. Strongnet har under året haft ambitionen att förtäta fibernätet. Detta ger ju bättre möjligheter att utnyttja nätet och att utveckla vår bygd. Samtidigt hjälper vi till med nationella, regionala och lokala mål om bredband.

Vi har fått 20 nya kunder. De allra flesta av dem finns i Dångebo och några är spridda i Älmeboda socken. Nya anslutningar blir inte medlemmar i föreningen. De blir rena kunder.

Som stöd till kostnaden för anslutningarna har vi fått beviljat 500 kr per fastighet från Älmeboda Sparbanksstiftelse i utvecklingsbidrag, dvs 10000 kr. Det är samma summa per fastighet som när vi anlade nätet ursprungligen. Detta bidrag är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

Strongnet har nya jobb på gång åt Tingsryds kommun via Wexnet under 2019. Ytterligare blivande nya kunder har också tagit kontakt. Det behöver vara minst en handfull, för att vi ska kunna få ut proffs för blåsning och svetsning av fibern.

Medlemmar i Strongnet kommer att kallas till årsstämma söndagen den 28 april i Holken Yxnanäs. Vi startar med fika kl 16.30 och förhandlingar kl 17.00. Är någon kund intresserad så välkommen du också.

Med denna lilla uppdatering vill vi sända en nyårshälsning till alla medlemmar, kunder och samarbetspartners. Vi hoppas 2019 blir ett lyckosamt år för både er och oss!

Styrelsen

som består av

Bengt Kronholm ordförande, bk@agrippa.biz

Britt-Louise Berndtsson vice ordförande/kassör, blbstrong@yahoo.se

Gunnel Alsterbrink sekreterare, gunnel@duritzans.se

Kent Algotsson anläggande, kent.algotsson@telia.com