Hem

 Årsstämma 2018

Strongnet håller ordinarie årsstämma i Holken Yxnanäs söndagen 22 april med start kl 17.00. Fika bjuder vi på från kl 16.30. Handlingar kommer att finnas på plats i samband med fikat. Du som önskar kan även få dem via e-post.

Stämman är ditt tillfälle som medlem att påverka vilka som ska ingå i styrelsen och strategiska beslut inför framtiden.

 

Vi kommer att få en ekonomisk genomgång av Ekonomikonsult Ivan Eriksson både vad gäller årets resultat, men också inför framtiden.

Vi tar beslut om nät- och medlemsavgift, kostnad nya anslutningar samt stadgeändring.

 Varmt välkomna till en intressant kväll!

Styrelsen

Verksamhetsberättelsen finns här