Årsstämma 2019

Söndagen den 28 april i Holken Yxnanäs. Vi startar med fika kl 16.30 och förhandlingar kl 17.00. Kom och gör din röst hörd.

Nyårshälsning från Strongnet

2018 är nästan slut och det är dags att summera. Strongnet har under året haft ambitionen att förtäta fibernätet. Detta ger ju bättre möjligheter att utnyttja nätet och att utveckla vår bygd. Samtidigt hjälper vi till med nationella, regionala och lokala mål om bredband.

Vi har fått 20 nya kunder. De allra flesta av dem finns i Dångebo och några är spridda i Älmeboda socken. Nya anslutningar blir inte medlemmar i föreningen. De blir rena kunder.

Som stöd till kostnaden för anslutningarna har vi fått beviljat 500 kr per fastighet från Älmeboda Sparbanksstiftelse i utvecklingsbidrag, dvs 10000 kr. Det är samma summa per fastighet som när vi anlade nätet ursprungligen. Detta bidrag är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

Strongnet har nya jobb på gång åt Tingsryds kommun via Wexnet under 2019. Ytterligare blivande nya kunder har också tagit kontakt. Det behöver vara minst en handfull, för att vi ska kunna få ut proffs för blåsning och svetsning av fibern.

Medlemmar i Strongnet kommer att kallas till årsstämma söndagen den 28 april i Holken Yxnanäs. Vi startar med fika kl 16.30 och förhandlingar kl 17.00. Är någon kund intresserad så välkommen du också.

Med denna lilla uppdatering vill vi sända en nyårshälsning till alla medlemmar, kunder och samarbetspartners. Vi hoppas 2019 blir ett lyckosamt år för både er och oss!

Styrelsen

som består av

Bengt Kronholm ordförande, bk@agrippa.biz

Britt-Louise Berndtsson vice ordförande/kassör, blbstrong@yahoo.se

Gunnel Alsterbrink sekreterare, gunnel@duritzans.se

Kent Algotsson anläggande, kent.algotsson@telia.com