Verksamhetsberättelsen 2017

Verksamhetsberättelse Strongnet Ek. För. 2017

Under året har styrelsen koncentrerat sig på två processer. Dels att ta fram priser och avtal för att ansluta rena kunder till Strongnet och på så sätt kunna förtäta nätet. Kunderna blir inte medlemmar i föreningen och har därmed ingen rätt att påverka vid stämma. De betalar ingen insats, utan deras betalning är för anslutning till tidigare anlagt nät. Två driv­krafter finns – det nationella, regionala och lokala målet att nästan alla ska ha möjlighet till bredband om minst 100 megabit till 2020 samt att Telia stänger ner en mängd telestationer i maj 2018. Vidare har behovet i allmänhet av fiberanslutning ökat tack vare ökad användning. I nuläget är ett 20-tal nya kunder på väg in, främst i Dångebo.

Process nummer två har varit återbetalning av del av insatsen till våra medlemmar. Insamling av bankuppgifter har tagit mycket tid och energi. Återbetalningen sker i två etapper, 3000 kr år 2017 samt 2000 kr år 2018. Insatsen i en ekonomisk förening är medlemmarnas lån till föreningen för att genomföra projektet.

Föreningen höll sin årsstämma i Holken Yxnanäs i april. Kommunens utbyggnad av stomnät för fiber redovisades av Strongnets ordförande på underlag via landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson. Vidare deltog Ekonomikonsult Ivan Eriksson vid stämman för att redogöra för bokslutet.

Styrelsen har haft sex sammanträden utöver stämman. Vi har även anlitat Magnus Andersson, extern konsult för Coompanion, för att få djupare kunskap om ändringarna i lagen för ekonomiska föreningar.

En ny fastighet har anslutit sig till Strongnet som medlem, Danecamp i Abrahamshult. Detta innebär att vi är 179 medlemmar.

Samarbete har ägt rum främst med våra 179 medlemmar samt leverantörer. Vi konstaterar att leveransen från Wexnet numera är i stort sett fri från oplanerade avbrott. Däremot är det stor variation på hastig­heten i nätet.

Styrelsen framför ett varmt tack för gott samarbete och för stöd under det gångna året.

Strånganäs i april 2018 / Styrelsen