Årsstämma

Du kan läsa alla protokoll från årsstämmorna i pdf-format. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dem. Du kan ladda ner det gratis här .

Information om årsstämman 2018 finns ännu inte.

Valberedningens förslag till ny styrelse finns ännu inte.

När handlingarna för nästa årsstämma är klara (se Uppdaterat!) kan du hämta dem här.

2018

Stämmoprotokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
2014

2013
2012
2011