Årsstämma

Årsstämman 2020 är uppskjuten pga COVID-19

Håll dig uppdaterad om datum för årsstämman!

Årsstämma 2019

Strongnet håller ordinarie årsstämma i Holken Yxnanäs söndagen 26 april med start kl 17.00. Fika bjuder vi på från kl 16.30. Handlingar kommer att finnas på plats i samband med fikat. Du som önskar kan även få dem via e-post.

Stämman är ditt tillfälle som medlem att påverka vilka som ska ingå i styrelsen och strategiska beslut inför framtiden.

Vi kommer att få en ekonomisk genomgång av Ekonomikonsult Ivan Eriksson både vad gäller årets resultat, men också inför framtiden.

Vi tar beslut om nät- och medlemsavgift, kostnad nya anslutningar samt stadgeändring.

 Varmt välkomna till en intressant kväll!

Styrelsen

Du kan läsa protokoll från årsstämmorna i pdf-format. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dem. Du kan ladda ner det gratis här .

2018

Stämmoprotokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
2014

2013
2012
2011