Årsstämma

Du kan läsa alla protokoll från årsstämmorna i pdf-format. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dem. Du kan ladda ner det gratis här .

Söndagen den 28 april i Holken Yxnanäs. Vi startar med fika kl 16.30 och förhandlingar kl 17.00.

Valberedningens förslag till ny styrelse finns ännu inte.

När handlingarna för nästa årsstämma är klara (se Uppdaterat!) kan du hämta dem här.

2018

Stämmoprotokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
2014

2013
2012
2011

Årsstämma 2019

Strongnet håller ordinarie årsstämma i Holken Yxnanäs söndagen XX april med start kl 17.00. Fika bjuder vi på från kl 16.30. Handlingar kommer att finnas på plats i samband med fikat. Du som önskar kan även få dem via e-post.

Stämman är ditt tillfälle som medlem att påverka vilka som ska ingå i styrelsen och strategiska beslut inför framtiden.

Vi kommer att få en ekonomisk genomgång av Ekonomikonsult Ivan Eriksson både vad gäller årets resultat, men också inför framtiden.

Vi tar beslut om nät- och medlemsavgift, kostnad nya anslutningar samt stadgeändring.

 Varmt välkomna till en intressant kväll!

Styrelsen

Verksamhetsberättelsen finns här