TV via kabel

Med ditt Tv abonnemang har du fått någon typ av Tv-dosa, med den följer en bruksanvisning och kanske har du fått lite inloggningsuppgifter koder från Tv-leverantören. Här kan vi inte gå in i detalj hur detta fungerar utan vi hänvisar till den bruksanvisning du fått. Däremot ska vi visa principen för uppkoppling i hemmet.