Telefoni

Med ditt telefonabonnemang har du fått en telefondosa som skall anslutas till mediekonverten. (CTS HES 3106) som installerades i ditt hus.
Anslut en Ethernetkabel (JR45) i mediekonvertern i ett ledigt uttag och sedan till telefondosan normalt i uttaget WAN.
Anslut sedan en telekabel (JR11) i uttaget märkt Phone och till din telefon eller jack.
Tips: Det finns övergångar mellan de olika kabeltyperna JR45 och JR11 om du redan har dragit Ethernetkablar i ditt hus.

Enklaste lösningen.

tele enkel

Anslut trådlös telefon till telefondosan.

Det finns trådlösa telefoner med basstation och flera bärbara telefoner.

 

 

 

Anslut till befintligt jack.

Att ansluta till befintligt jack kan naturligtvis även göras. Börja med att hitta ditt första jack, normalt i närheten där din telefonledning kommer in.

Seriekoppling (kaskadkoppling)Telefonuttagen kan vara kopplade på två olika sätt. Seriekoppling, även kallat kaskadkoppling, innebär att telefonerna får en brytande funktion. För att använda IP telefon bör uttagen vara kopplade på detta sätt (se bilden nedan). Då går det inkommande kabelparet till de undre stiften i telefonjacket. Det utgående kabelparet fortsätter sedan från telefonjackets övre stift vidare till nästa uttag.

Parallellkoppling
Telefonlinjen i hemmet kan även vara parallellkopplad, vilket inte är lämpligt för IP telefon. En omkoppling enligt serieprincipen bör göras vid det inkommande jacket. Parallellkopplad telefonlinje använder bara två av fyra stift i varje uttag

jack seriekopplat

Figur visar Seriekoppling, inkommande jack vid pilen.

Nedan visas principen for inkopplingen.

 

tele bef jack