Kom igång

Är du ny och ska ansluta dig för första gången. Då hänvisar vi dig till Wexnets instruktioner med hjälp av länken nedan:

Kom igång med Wexnet.

Ska du byta tjänster: Logga in på ”Min Sida” där väljer du dina tjänster.

Min Sida Wexnet.

Kom ihåg att om du byter teleoperatör och vill behålla dit tidigare nummer så måste du portera ditt nummer detta kan ta några dagar. Kontakta den nya tilltänkta teleoperatören och be dem att sköta porteringen av ditt nummer. Flera teleoperatörer tar ut en avgift för denna tjänst.

(Portering=överflyttning av befintligt telefonnummer till ny teleoperatör)