Valberedning

Birgitta Hörberg (sammankallande)
Tfn: 070 – 528 6482
birgitta@horberg.org
Magnus Oséen
Tfn: 070-546 1147