Styrelse

Ordförande          Britt-Louise Berntsson
Tfn: 073-844 9216    blbstrong@yahoo.se
Vice ordförande   Bengt Kronholm
Tfn: 0477 – 166 01   bk@agrippa.biz
Sekreterare         Gunnel Alsterbrink
Tfn: 0706-023 567    gunnel@duritzans.se
Kassör                Anna-Karin Åkesson
Tfn: 076-839 9034    annakarin.akesson61@gmail.com
Ledamot             Kent Algotsson
Tfn: 0477 – 620 26   kent.algotsson@telia.com
Ledamot             Magnus Oséen
Tfn: 070-546 1147    piffeoseen@gmail.com