Styrelse

Ordförande          Britt-Louise Berntsson
Tfn: 073 – 844 92 16   blbstrong@yahoo.se
Sekreterare         Andreas Åstrand
Tfn: 0455 – 703 76     andreas@andreasastrand.se
Kassör                Anna-Karin Åkesson
Tfn: 076 839 90 34    annakarin.akesson61@gmail.com
Ledamot             Bengt Kronholm
Tfn: 0477 – 166 01    bk@agrippa.biz
Ledamot             Magnus Oséen
Tfn: 070 546 11 47   piffeoseen@gmail.com
Ledamot             Kent Algotsson
Tfn: 0477 – 620 26    kent.algotsson@telia.com