Styrelse

Ordförande           Bengt Kronholm, Dångebo
Tfn: 0477 – 166 01          bengtkronholm@gmail.com
Vice ordförande    Britt-Louise Berntsson, Strånganäs
Tfn: 073-844 9216          blbstrong@yahoo.se
Sekreterare          Emma Berg Karlsson, Strånganäs
Tfn:
Kassör                 Britt-Louise Berntsson, Strånganäs
Tfn: 073-844 9216          blbstrong@yahoo.se
Ledamot               Kent Algotsson, Flishult
Tfn: 0477 – 620 26         kent.algotsson@telia.com
Ledamot               David Flod, Hemmingsmåla
Tfn: