Revisorer

Ordinarie:
Lennart Nilsson
Tfn: 0477 – 660 21
lennart.nilsson.binna@gmail.com

Johanna Fransson
Tfn: 0477 – 77 19 30
johannafransson89@hotmail.com

Ersättare:
Andreas Åstrand

Tfn: 0455 – 703 76
andreas@andreasastrand.se