Förtroendevalda

Årsstämman 2014 utsåg dessa personer till sina uppdrag.