Bli kund

Varför:
Som kund betalar du en anslutningsavgift på 19 900 kr inkl. moms. Du betalar själv för grävning från Strongnets närmaste kopplingspunkt (brunn eller skåp vid gatan/vägen) fram till väggen där du vill ha in fibern. 

Kostnad:
Som kund betalar du en nätavgift till Strongnet f.n. 600 kr per år inkl. moms.
Wexnet är nätoperatör och erbjuder ett stort utbud av tjänsteleverantörer att välja mellan.

Ansökningsformulär
Kontakta någon i styrelsen om du vill bli kund.